Sportorganisatie op slot en dan…

Het zal je maar gebeuren. Dan denk je als sportieve organisatie met een scherpe blik op risicomanagement en dan wordt je overvallen door het Coronavirus met alle gevolgen van dien.

Je had je zaken in alle redelijkheid goed op orde. Je kon terugkijken op een geslaagd 2019. Sportief, organisatorisch en gelukkig ook financieel. De aangesloten leden zijn over het algemeen tevreden en de club heeft een positief imago in jouw sport in de regio.

Sterker nog, je kijkt met een open mind naar de toekomst en bent je er van bewust dat je naast het realiseren van de sportieve ambities ook een maatschappelijke functie te vervullen hebt. Zaken als veilig sportklimaat, duurzaamheid en het terugdringen van armoedebeleid met name bij de jeugd vinden een gewillig oor binnen de vereniging.

Je staat er goed op bij de gemeente want ze kloppen niet vaak voor niks bij je aan. Je draagt wezenlijk bij aan het beheer en onderhoud van de sportaccommodatie, je biedt ruimte voor buitenschoolse opvang en vervult de functie als ‘gastheer’ b.v. bij de jaarlijkse Avondvierdaagse.

Allemaal zaken waar de club best trots op is met de inzet van heel veel vrijwilligers. En dan ineens sluipt dat onzichtbare en onberekenbare virus ook jouw club binnen. De boel moet op slot en het wordt stil, heel erg stil. Geen trainingen, geen wedstrijden, geen vergaderingen meer maar boven al geen mensen meer die, na gedane sportieve arbeid, nog even het clubhuis binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie of een drankje. De stilte is buiten hoorbaar.

Mooi is dat met een thema als risicomanagement maar wat kan ik er mee nu volksgezondheid, volkomen terecht, prioriteit nummer 1 is? Hoe houden we de vereniging bij elkaar, hoe overleven we? Sportief, sociaal, maatschappelijk en financieel. Is dit niet het moment om nog eens goed naar de risico’s binnen de vereniging te kijken en hoe richten we onze beheersmaatregelen in? Laten we ons nog eens bewust zijn wat we in al die jaren samen hebben opgebouwd en welke beheersmaatregelen we zouden moeten treffen om als alles achter de rug is, weer die gezonde, gezellige en toonaangevende vereniging te kunnen blijven.

Risk en Sport wil hierover graag met u meedenken!

Rien@riskensport.nl