Diensten

Bestuur

Een bestuurlijke rol vervullen op Raad van Toezicht-niveau, zowel binnen een sportieve omgeving als bij non-profit organisaties en goed bekend met duidelijke deadlines en strakke budgetten.

Management

Mijn kennis en ervaring vanuit de sportwereld ook toepasbaar maken binnen andere non-profit organisaties. Door middel van interim-management of door kortlopende projecten. Daarnaast ook het ontwikkelen en toepassen van risicomanagement binnen sportorganisaties en (grote) sportevenementen. Het in kaart brengen van potentiële risico’s en benoemen van passende beheersmaatregelen draagt immers bij aan het realiseren van (financiële) doelstellingen en voorkomt onverwachte tegenvallers.

Advies

Ondersteuning bieden aan processen voor beleidsontwikkeling, zowel in de sport als daarbuiten. Meedenken over de transformatie van een sportorganisatie naar een meer zakelijke sportieve onderneming, met alle bijbehorende dynamiek. Elke horde is een uitdaging op weg naar succes!

Risk en Sport

Wij, Berry Debrauwer, Rien van Haperen en Bert Oostdam, zijn blij dat “Risk en Sport” van start is gegaan. Nadat we de handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst hadden gezet, is hard gewerkt om de operationele zaken op orde te krijgen.

We leggen onze focus met Risk en Sport (www.riskensport.nl) nu naar waar het ons werkelijk om te doen is, namelijk sportbonden en andere aan de sport verbonden organisaties helpen om hun risicomanagement goed op orde te brengen en, nog belangrijker, te houden.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op (info@riskensport.nl of rien@riskensport.nl).

Erki Pictures (c)
Erki Pictures (c)