Diensten

Bestuur

Een bestuurlijke rol vervullen op Raad van Toezicht-niveau, zowel binnen een sportieve omgeving als bij non-profit organisaties en goed bekend met duidelijke deadlines en strakke budgetten.

Management

Mijn kennis en ervaring vanuit de sportwereld ook toepasbaar maken binnen andere non-profit organisaties. Door middel van interim-management of door kortlopende projecten. Daarnaast ook het ontwikkelen en toepassen van risicomanagement binnen sportorganisaties en (grote) sportevenementen. Het in kaart brengen van potentiële risico’s en benoemen van passende beheersmaatregelen draagt immers bij aan het realiseren van (financiële) doelstellingen en voorkomt onverwachte tegenvallers.

Advies

Ondersteuning bieden aan processen voor beleidsontwikkeling, zowel in de sport als daarbuiten. Meedenken over de transformatie van een sportorganisatie naar een meer zakelijke sportieve onderneming, met alle bijbehorende dynamiek. Elke horde is een uitdaging op weg naar succes!

Erki Pictures (c)
Erki Pictures (c)