privacy statement en disclaimer

Privacy statement
Rien van Haperen Consultancy vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens wordt om die reden gehandeld overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens verwerken wij alleen om uw vraag correct te beantwoorden of u de gevraagde dienst op juiste wijze te kunnen leveren. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiermee hebt ingestemd of dit wettelijk is verplicht.

Rien van Haperen Consultancy maakt logbestanden van de activiteiten op zijn web omgeving. Die logbestanden bevatten gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, laatst bezochte webpagina en andere soortgelijke gegevens. Log-bestanden worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van Rien van Haperen Consultancy te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Dit privacy statement is van toepassing op de webpagina van Rien van Haperen Consultancy. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen over ons privacybeleid kunt u stellen via het contact formulier.

 

Disclaimer

Rien van Haperen Consultancy besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van de website en de e-mailnieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website en/ of de e-mailnieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Rien van Haperen Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website en/ of de e-mailnieuwsbrief of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website of de nieuwsbrief te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website of in de elektronische nieuwsbrief naar derden wordt gelinkt is De Rien van Haperen Consultancy evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/ of geleverde diensten.

De inhoud van de website en van de e-mailnieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd via het contact formulier.

Contact

Per mail via het contact formulier.