Analyse van 25 grote sportevenementen in Nederland

Medio 2016 is de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) opgericht.
De NLsportraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over sport en sportgerelateerde vraagstukken aan het kabinet en het parlement.
De eerste vraag die de minister van VWS aan de NLsportraad heeft gesteld, is hoe de financiële balans, het rendement en de impact van grote sportevenementen kunnen worden verbeterd. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft de NLsportraad in de periode november 2016-maart 2017 een verkennende analyse uitgevoerd van 25 grote  sportevenementen.

Lees het gehele artikel: Samenvatting Nederland op de kaart